Financie

Podnikateľský účet- ako si vybrať?

Závisí do veľkej miery napríklad od osobných preferencií, konkrétnych potrieb daného subjektu, ale aj od životného cyklu, v ktorom sa firma aktuálne nachádza. Druhým problematickým bodom je skutočnosť, že niektoré kritéria sú skôr subjektívneho charakteru, založené na skúsenosti, bez zhodnocovania relevantných dát.
Ak sa však chcete rozhodovať na základe faktov, tak jediným správnym prístupom je analýza ponuky na slovenskom bankovom trhu a zároveň analýza potrieb daného podnikateľa, na základe čoho je možné vytypovať 1-2 banky, ktoré sú práve pre tohto klienta najrozumnejšou voľbou. Neplaťte zbytočne za to, čo nepotrebujete.

kreditní karty.jpg

Základným pravidlo je sa pýtať
Nemyslite si, že vám pobočkový pracovník povie celý cenník. Vy musíte vedieť, aké informácie potrebujete. Vo všeobecnej rovine možno povedať, že pri výbere podnikateľského účtu by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

  • cena účtu pre podnikateľov,
  • možnosti financovania podnikateľských aktivít,
  • platobný styk,
  • možnosť prepojenia podnikateľského účtu s internými systémami firmy,
  • kvalita služieb,
  • osobné vzťahy a iné.

Cena účtu pre podnikateľov


Pre mnohých, najmä začínajúcich podnikateľov, ktorí sa rozbiehajú, je práve cena, čiže všetky poplatky spojené s vedením a používaním účtu, tým kľúčovým parametrom. Zabudnúť netreba ani na možnosti zliav. Neskôr už cena často prestáva byť dominantná.

peneženka.jpg

Možnosti financovania podnikateľských aktivít
Vopred je dôležitosť tohto faktora ťažko odhadnúť, ale v neskorších fázach podnikania môže poskytnutie investičného či prevádzkového úveru rozhodnúť o ďalšej existencii alebo neexistencii vašej spoločnosti. Ak očakávate budúcu potrebu cudzích zdrojov, spýtajte sa už pri otváraní účtu na podmienky.
Najľahšou cestou k úveru alebo povolenému prečerpaniu môžu byť dostatočné obraty na účte, no potrebujete vedieť, v akej výške ich máte realizovať, a za akú dobu možno predpokladať ponuku pred schváleného úveru. 
Platobný styk
Aká bude vaša predpokladaná aktivita na účte? Budete pracovať najmä s hotovosťou, alebo zadávať platby cez internetbanking? Koľko ich asi bude? Budete posielať prostriedky aj do zahraničia, a do akých krajín? Stačí vám jedna platobná karta, alebo ich budete potrebovať viac? Na všetky tieto otázky by ste mali mať odpoveď.