Internet

5 rád pre bezpečné správanie sa na internete

Tip č.1 – Nepoužívajte príliš jednoduché heslá pri registráciach!
Väčšina ľudí používa ako heslá dátumy narodenia, čísla ktoré sú v poradí atď. Niektoré tieto informácie sú viditeľne na socialných sietiach a možu byť ľahko zneužité útočníkmi ktorý sa pokúsia odcudziť vaše účty a osobné dáta. Používajte preto vo svojom vytvorenom hesle veľké a mále písmená, všelijaké číselne kombinácie alebo symboly a znaky.

kreditní karta

Tip č.2 – Používajte antivírové programy!
Antivírový program vás ochráni ako pred e-mailovými vírusmi, tak aj pred rôznymi programami stiahnutými z internetu, ktoré by mohli poškodiť váš počítač. Na správne fungovanie a zachovanie čo najväčšej bezpečnosti je potrebné antivírový softvér používať aktualizovaný. V prípade sťiahnutého vírusu, antivírový program vírus ihneď ohlási používateľovi danný vírus a v okamihu ho odstráni.

antivirus

Tip č.3 – Neotvárajte nebezpečné odkazy v emailových stránkach!
Jedným z nebezpečenstiev, ktoré číhajú na používateľa internetu, sú e-mailové vírusy ktoré sa môžu objaviť aj vo vaších e-mailových schránkach. Útoku sa však dá pomerne ľahko vyhnúť. Väčšina vírusov k vám prichádza ako malý program, pripojený k správe elektronickej pošty. Preto nespúšťajte žiadne spustiteľné aplikácie vo vašich e-mailových schránkach pokiaľ neviete, kto vám ich poslal, prípade nepoznáte odosielateľa e-mailu.

zabezpečení

Tip č.4 – Phishing (kradhnutie hesiel)
Phishing je spôsob, pri ktorom sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne heslá. Dochádza k tomu tak, že útočník vytvorí falošnú stránku nejakej známej spoločnosti ktorá vyzerá dôveryhodne, odošle vám ju a vy sa následne na ňu prihlásite. Od tohto momentu útočníkovi sa dostanú vaše údaje a váš účet je v ohrození. Ako sa ale phishingu vyhnúť? Phishingove stránky niesú zapezpečené protkolmi a môžete ju zistiť tak, že v linku na začiatku textu nemá uvedenú skratku https (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Je to protokol ktorý chráni stránku a zabezpečujú užívateľom pri ich používaní.

Tip č.5 – Dávajte pozor, kde uvádzate svoj e-mail!
Ľudia vám bežne neprezradia adresu svojho bydliska, telefónne číslo a pod. – je to osobná informácia a nemal by ju vedieť každý. Podobne by ste sa mali zachovať aj pri vydávaní svojho e-mailu nejakej osobe. Častokrát sa e-mailova žiada pri registráciach. Po registrácii avšak može byť váš e-mail tzv „spamovaný“ a môže sa vám dostávať nežiadanej pošty ktorá bude zaplňovať váš priestor v e-mailovej schránke a tým ovplyvňovať vašu priehľadnosť vo vaších e-mailoch. 

4.3
21